Managementul şi expertiza fondului funciar

 
 

Programul de studii Managementul şi expertiza fondului funciar (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditat să funcţioneaze în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2010. Acest program de studii de masterat urmăreşte cunoaşterea fondului funciar al României prin evaluarea şi expertiza acestuia şi identificarea resurselor de sol prin sisteme cartografice moderne bazate pe teledetecţie şi GIS, elemente fundamentale în expertiza fondului funciar. Se are în vedere cunoaşterea indicatorilor de bază ai fertilităţii solului în vederea înţelegerii evoluţiei acestora drept condiţie de bază pentru elaborarea tehnicilor de valorificare şi/sau remediere şi a diferitelor procese de poluare a solului şi ale producţiei agricole, monitorizarea acestora, în vederea elaborării tehnicilor de refacere ecologică. Se urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor privind managementul îngrăşămintelor şi al reziduurilor agricole şi urbane pentru valorificarea acestora în diferite sisteme de agricultură inclusiv în sistem ecologic şi a tehnicilor convenţionale şi neconvenţionale implicate în proiectarea şi implementarea sistemelor de conservare şi ameliorare a fondului funciar. Absolvenţii acestei specializări de masterat vor fi pregătiţi să răspundă cerinţelor pieţei în domeniul managementului şi exploatării fondului funciar, vor putea să-și desăvârşească pregătirea prin admiterea în şcoli doctorale şi vor putea activa pe probleme de mediu, agricultură şi silvicultură în cadrul tuturor instituțiilor/companiilor ce activează în aceste domenii.