Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

 
 

Programul de studii Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă (cursuri de zi, 2 ani - 120 credite) este acreditat să funcţioneze în cadrul Facultăţii de Agricultură din Bucureşti din anul 2009. Acest program de studii de masterat are ca scop formarea de specialişti cu nivel ştiinţific superior, competenţi şi performanţi, care să facă faţă exigenţelor privind conceperea şi dezvoltarea de noi principii şi tehnici în folosul producţiei agricole şi al mediului înconjurător, atât în condiţiile din ţara noastră cât şi din alte spaţii geografice, mai ales în cele comunitare. De asemenea, acesta îşi propune să asigure absolvenţilor cunoştinţe, deprinderi şi competenţe de actualitate în domeniul ameliorării plantelor şi producerii de sămânţă. În acest scop evidenţiem accentuata orientare către dezvoltarea metodelor moderne de ameliorare a plantelor şi tehnologiilor performante de producere a seminţelor, care să permită obţinerea unor producţii agricole competitive şi încadrate în standardele europene de calitate. Absolvenţii acestei specializări vor putea să-şi găsească locuri de muncă în domeniul cercetării-dezvoltării agricole, precum şi în cadrul tuturor companiilor naționale sau multinaţionale ce activează în domeniul agricol sau tangenţial acestuia, sau vor putea să-şi desăvârşească pregătirea prin admiterea în şcoli doctorale.