Învățământ frecvență redusă

Prezentare Studii

Învățământul la distanță constituie o formă modernă, eficientă și flexibilă de educație care răspunde nevoilor de formare profesională permanentă. Acesta oferă posibilitatea de a studia individual, la locul de muncă sau acasă precum și, în grup, în centre specializate de învățământ la distanță.

Învățământul la distanță utilizează materiale și tehnologii de comunicație moderne, intensive și dinamice, specifice acestei forme de învățământ.

Astfel un sistem de videoconferință permite urmărirea cursurilor în timp real de pe calculatorul de acasă sau accesarea înregistrărilor acestora.

Învățământul la distanță este organizat în centre specializate, care asigură monitorizarea procesului educațional.

Licență - Orar și grupe

AVIZIER LICENŢĂ

Programarea sesiunilor

Sesiunea de examene pentru toate programele de licență:

AGRICULTURĂ

Anul I: 
Anul II: 
Anul III: 
Anul IV: 

BIOLOGIE

Anul I: 
Anul II: 
Anul III: 

AGRICULTURĂ IFR

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de diplomă

Examenul de diplomă constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă: „Noţiuni fundamentale şi de specialitate în agronomie”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă

Calendarul examenului de diplomă

14-17 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă

29 iunie 2022

 • susţinerea probei scrise – Agricultură – IFR

30 iunie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură – IFR

02 iulie 2022

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură – IFR
 

BIOLOGIE IFR

Model lucrare de licență

Tematica examenului de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2022

Modul de desfășurare a examenului de licență

Examenul de licență constă în următoarele probe:

 • Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă: „Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie”
 • Proba nr. 2 – Susţinerea publică a lucrării de licență

Calendarul examenului de diplomă

20-24 iunie 2022

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă

04 iulie 2022

 • susţinerea probei scrise – Biologie – IFR

05 iulie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Biologie IFR

07 iulie 2022

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie – IFR

Situație studenți

Logarea pe această platformă pentru studenţii români se face cu CNP

 • Cont: CNP
 • Parolă: data naşterii (DD-MM-YYYY)
 • Exemplu:
 • Cont: 2750216232323
 • Parolă: 16-02-1975

Logarea pe această platformă pentru studenţii străini se face cu NUMĂRUL MATRICOL

 • Cont: Nr. matricol
 • Parolă: data naşterii (DD-MM-YYYY)
 • Exemplu:
 • Cont: 112345
 • Parolă: 16-02-1975

Platforma de e-learning

Platforma USAMV GO​

Structura anului universitar

Planuri de învățământ

LICENȚĂ

Agricultură – IF

Agricultură – IFR

 

Silvicultură – IF

Biologie – IF

Biologie – IFR

MASTERAT

Agricultură durabilă

Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță

 

 

 

Consultanță agricolă

Managementul și expertiza fondului funciar

Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară

Finalizare studii licență

Licență IF Agricultură

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de diplomă  

    Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă:

  ,,Noţiuni fundamentale şi de specialitate în agronomie”

   Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă  

Calendar examen de diplomă

      12-16 iunie 2023

 • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

26 iunie 2023

 • Susţinerea probei scrise – Agricultură – IF

27 iunie 2023

 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură – IF

28 – 29 iunie 2023

 • Susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură – IF

                

  Comisia de examen nr. 1

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Ion Viorel

Membri:  Prof.univ.dr. Cristea Stelica

Prof.univ.dr. Gîdea Mihai

Conf.univ.dr. Casian Hellene

Conf.univ.dr. Madjar Roxana

Membru supleant: Prof.univ.dr. Farcaș Nicolae

Secretar: Conf.univ.dr. Epure Lenuța Iuliana

  Comisia de examen nr. 2

 Preşedinte:Prof.univ.dr.Ciontu Costică

 Membri: Prof.univ.dr. Ilie Leonard

Prof.univ.dr. Dobrin Ionela

 Conf.univ.dr. Iacomi Cristian

Conf.univ.dr. Toader Maria

 Membru supleant:  Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

Secretar:  Şef lucr.univ.dr. Nichita Mihaela

 

Arhivă:

Licență IFR Agricultură

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de diplomă  

Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă:

 ,,Noţiuni fundamentale şi de specialitate în agronomie”

Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă

Calendar examen de diplomă

12-16 iunie 2023

 • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

27 iunie 2023

 • Susţinerea probei scrise – Agricultură – IFR

28 iunie 2023

 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Agricultură – IFR

30 iunie – 01 iulie 2023

 • Susţinerea publică a proiectului de diplomă – Agricultură – IFR

              

Comisia de examen nr.1

 Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Viorel

 Membri:Prof.univ.dr. Cristea Stelica

Prof.univ.dr. Gîdea Mihai

Conf.univ.dr. Casian Hellene

 Conf.univ.dr. Madjar Roxana

Membru supleant: Conf.univ.dr. Farcaș Nicolae

 Secretar: Conf.univ.dr. Epure Lenuța Iuliana

 Comisia de examen nr.2

Preşedinte: Prof.univ.dr.Ciontu Costică

Membri: Prof.univ.dr. Ilie Leonard

Prof.univ.dr. Dobrin Ionela

 Conf.univ.dr. Iacomi Cristian

Conf.univ.dr. Toader Maria

 Membru supleant: Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

 Secretar: Şef lucr.univ.dr. Nichita Mihaela

 

Arhivă:

Licență IF Silvicultură

Model proiect de diplomă

Tematica examenului de diplomă

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de diplomă    

Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă:

,Noţiuni fundamentale şi de specialitate în silvicultură”

 Proba nr. 2 – Susţinerea publică a proiectului de diplomă

Calendar examen de diplomă                                              

12-16 iunie 2023

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de diplomă
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

 03 iulie 2023

 • susţinerea probei scrise

04 iulie 2023        

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

05 iulie 2023

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă          

Comisia de examen

 Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihalache Mircea

 Membri:  Prof.univ.dr. Ilie Leonard

Şef lucr.univ.dr. Biriş Iovu Adrian

Membru supleant: Șef lucr.univ.dr. Neagu Ștefan

Secretar: Șef lucr.univ.dr. Enescu Mihai Cristian

 

27 iunie 2022

 • susţinerea probei scrise

28 iunie 2022

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

29 iunie 2022

 • susţinerea publică a proiectului de diplomă
 
 

Comisia de examen

Președinte:

 • Prof.univ.dr. Mihalache Mircea

Membri:

 • Prof.univ.dr. Ilie Leonard
 • Şef lucr.univ.dr. Biriş Iovu Adrian

Membru supleant:

 • Șef lucr.univ.dr. Neagu Ștefan

Secretar:

 • Asist.univ.dr. Enescu Mihai Cristian

Arhivă:

Licență IF Biologie

Model lucrare de licență

Tematica examenului de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de licență

Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă:

,,Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie”

 Proba nr. 2 – Susţinerea publică a lucrării de licență  

Calendar examen de licență

19-23 iunie 2023

 • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licență
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

03 iulie 2023

 • susţinerea probei scrise – Biologie – IF

04 iulie 2023

 • depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Biologie – IF

05 iulie 2023

 • susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie – IF

Comisia de examen

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Ciontu Costică

Membri: Prof.univ.dr. Cornea Petruţa Călina

Prof.univ.dr. Dobrin Ionela

 Prof.univ.dr. Marin Doru Ioan

Şef lucr.univ.dr. Săndulescu Emilia Brânduşa

 Membru supleant: Șef lucr.univ.dr. Sfetcu Elena Loredana  

 Secretar:  Şef lucr.univ.dr. Stavrescu-Bedivan Mala Maria                                       

Arhivă:

Licență IFR Biologie

Model lucrare de licență

Tematica examenului de licență

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de licență

Proba nr. 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă:

,,Noţiuni fundamentale şi de specialitate în biologie”

 Proba nr. 2 – Susţinerea publică a lucrării de licență

Calendar examen de licență

19-23 iunie 2023

 • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licență
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • 2 fotografii color 3 x 4 cm, plan apropiat și pe hârtie fotografică;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
 • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

03 iulie 2023

 • Susţinerea probei scrise – Biologie – IFR

04 iulie 2023

 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor – Biologie – IFR

06 – 07 iulie 2023

 • Susţinerea publică a lucrării de licenţă – Biologie – IFR

 

Comisia de examen

Preşedinte: Prof.univ.dr. Ciontu Costică

Membri:  Prof.univ.dr. Cornea Petruţa Călina

 Prof.univ.dr. Dobrin Ionela

 Prof.univ.dr. Marin Doru Ioan

Şef lucr.univ.dr. Săndulescu Emilia Brânduşa

Membru supleant:  Șef lucr.univ.dr. Sfetcu Elena Loredana  

Secretar:  Şef lucr.univ.dr. Stavrescu-Bedivan Mala Maria    

 

Arhivă:

 

Finalizare studii masterat

Agricultură
Durabilă

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

Calendar examen de disertație 

19 – 23 iunie 2023

 • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

03 iulie 2023

 • Susţinerea publică a lucrării de disertație

             

Comisia de disertație

Preşedinte:  Conf.univ.dr. Epure Lenuţa Iuliana

 Membri:  Prof.univ.dr. Ion Viorel

Conf.univ.dr. Toader Maria

Membru supleant: Conf.univ.dr. Dincă Nicolae

 Secretar:  Şef lucr.univ.dr. Dușa Mirela Elena

 

Arhivă:

Consultanță Agricolă

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

Calendar examen de disertație

19 – 23 iunie 2023

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

04 iulie 2023

 • Susţinerea publică a lucrării de disertație

             

Comisia de disertație

Preşedinte:Prof.univ.dr. Ion Viorel

Membri: Conf.univ.dr. Epure Lenuţa Iuliana

Conf.univ.dr. Bășa Adrian Gheorghe

Membru supleant:Conf.univ.dr. Toader Maria

Secretar: Şef lucr.univ.dr. Dușa Mirela Elena

 

Arhivă:

Managementul și Expertiza Fondului Funciar

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

Calendar examen de disertație 

19 – 23 iunie 2023

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
  • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

04 iulie 2023

 • Susţinerea publică a lucrării de disertație              

Comisia de disertație 

Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihalache Mircea

Membri:  Prof.univ.dr. Ilie Leonard

 Prof.univ.dr. Gîdea Mihai

Membru supleant: Conf.univ.dr. Basarabă Adrian

 Secretar:Şef lucr.univ.dr. Scăețeanu Gina

Arhivă:

Protecţia Agroecosistemelor şi Expertiză Fitosanitară

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

Modul de susținere a examenului de disertație

 • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

Calendar examen de disertație

19 – 23 iunie 2023

 • înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație
 • Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:
  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.
  • Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

04 iulie 2023

 • Susţinerea publică a lucrării de disertație

Comisia de disertație

 Preşedinte: Prof.univ.dr. Cristea Stelica

 Membri:Prof.univ.dr. Dobrin Ionela

 Conf.univ.dr. Iacomi Beatrice

Membru supleant:Şef lucr.univ.dr. Zală Cristinel Relu

Secretar: Şef lucr.univ.dr. Manole Mali Sanda

Arhivă:

Ameliorarea Plantelor şi Producerea de Sămânţă

Model lucrare de disertație

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – 2023

Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor

 • Modul de susținere a examenului de disertație

  • Susţinerea publică a lucrării de disertaţie

   Calendar examen de disertație

      19 – 23 iunie 2023

  • Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de disertație

  Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:Absolvenții trebuie să printeze, să completeze cu datele personale (la nume și prenume trebuie adăugată și inițiala tatălui) folosind majuscule și să semneze următoarele documente:

  • Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (download aici);
  • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea proiectului/lucrării de finalizare a studiilor (download aici);
  • Cererea pentru eliberarea actelor de studii (download aici) – se printează faţă-verso;
  • Fotocopie după cartea de identitate.

Actele de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor vor fi puse într-un dosar plic (nu se va scrie nimic pe copertă).

03 iulie 2023

 • Susţinerea publică a lucrării de disertație

              

 Comisia de disertație

Preşedinte: Conf.univ.dr. Szilagyi Lizica

Membri:  Prof.univ.dr. Cristea Stelica

Conf.univ.dr. Casian Hellene

Membru supleant:Conf.univ.dr. Madjar Roxana

 Secretar:  Prof.univ.dr. Gîdea Mihai

Arhivă:

Exploatarea Sistemelor Tehnice pentru Agricultură (2019)

Model Lucrare de Disertaţie

Metodologia privind susţinerea examenului de disertaţie şi elaborarea Lucrării de Disertaţie

Calendarul examenului de disertaţie

4-15 iunie 2018

 • Înscrierea pentru susţinerea publică a lucrării de disertaţie
 • Depunerea lucrării de disertaţie se face până în ultima zi de înscriere (un exemplar semnat de îndrumătorul ştiinţific al lucrării de disertație se depune la secretarul comisiei de disertaţie)

Acte înscriere

Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se face la Secretariatul facultăţii, pe baza următoarelor acte:

 • Fişă de înscriere – tip, completată şi semnată de absolvent şi vizată de îndrumătorul ştiinţific al Lucrării de disertaţie (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici) – completarea fișei de înscriere se va face cu majuscule;
 • 2 fotografii color – tip paşaport;
 • Cerere – tip de eliberare a diplomei (se solicită la secretariatul facultăţii sau se face download aici – obligatoriu documentul se printează faţă-verso);
 • Copie xerox de pe cartea de identitate;
 • Un dosar plic în care vor fi puse actele.

Comisia de examen

Preşedinte:

 • Prof.univ.dr. Viorel ION

Membri:

 • Conf.univ.dr. Iacomi CRISTIAN
 • Conf.univ.dr. Farcaș NICOLAE

Secretar:

 • Confuniv.dr. Alina Nicoleta UDROIU