Descoperă programele noastre de studii

Programe de studii

Provocările globale actuale din domeniul alimentar în contextul schimbărilor climatice oferă oportunități fără precedent pentru sectorul agricol și, mai ales, pentru studenții Facutății de Agricultură. Din 1852, Facultatea de Agricultură a format peste 14.000 de specialiști licențiați în agronomie, silvicultură și biologie, precum și peste 1.000 de absolvenți de masterat în domeniul agronomiei.

Licenta

Agricultură

 Acest program de studii are misiunea de a forma specialişti (ingineri agronomi) care au capacitatea de a înţelege, analiza, sintetiza şi utiliza informaţii, concepte, teorii şi metode din domeniul agricol, precum şi capacitatea de a analiza şi rezolva problemele din domeniul agricol şi mediul rural.

Licenta

Silvicultură

Misiunea acestui program de studii este de a forma specialişti în domeniul silviculturii pentru conservarea şi valorificarea superioară a fondului forestier, problemă atât de actuală şi necesară pentru silvicultura României din prezent şi în viitor prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice.

Licenta

Biologie

Misiunea acestui program de studii este de a pregăti specialişti în domeniul biologiei, precum şi în domeniile conexe acestuia, în principal pentru sectoarele de servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, administraţie ș.a.

Master

Agricultură durabilă

Misiunea acestui program de studii este de a furniza cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice pentru specializarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul agriculturii în problematica de mare actualitate şi interes reprezentată de agricultura durabilă, respectiv în problematica exploatării durabile a resurselor în procesul de producţie agricolă, a sistemelor agricole alternative (agricultură ecologică, agricultură de precizie), a tehnologiilor integrate de producţie agricolă, a protecţiei şi conservării mediului şi a asigurării durabilităţii exploataţiei agricole şi a mediului rural din care aceasta face parte.

Master

Consultanță agricolă

Misiunea acestui program de studii este de a specializa şi perfecţiona specialiştii din domeniul agriculturii în problematica consultanţei agricole atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi viitor, prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice.

Master

Managementul şi expertiza fondului funciar

Misiunea acestui program de studii este de a specializa şi perfecţiona specialiştii din domeniul agriculturii în problematica managementului resurselor de fond funciar al ţării, problemă atât de actuală şi necesară pentru agricultura României din prezent şi în viitor, prin furnizarea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe specifice.

Master

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Misiunea acestui program de studii este de a forma specialişti cu nivel ştiinţific superior, performanţi şi competitivi, capabili să satisfacă exigenţele profesionale în realizarea unor tehnologii agricole moderne, prin implicarea uneia dintre componentele de bază – protecţia plantelor, să contribuie la obţinerea unor producţii agricole pe principii economice şi ecologice, în conformitate cu normele europene şi încadrate în standardele internaţionale de calitate.

Master

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

Misiunea acestui program de studii este de a pregăti specialişti în domeniul ameliorării plantelor și al producerii de semințe care să aibă capacitatea de a organiza şi conduce programe de ameliorare la diferite specii de cultură mare și horticole, de a coordona unităţi specializate în producerea de sămânţă, dar şi cu abilități și competenţe în realizarea lucrărilor de control şi certificare a loturilor semincere.

Doctorat

Doctorat

Ciclului III – studii universitare de doctorat, reprezintă o componentă de bază a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii de Agricultură. Activităţile specifice de doctorat aferente Facultății de Agricultură sunt organizate în cadrul Școlii doctorale Ingineria și Managementul Resurselor Vegetale și Animale, domeniul Agronomie, sub îndrumarea unor personalităţi recunoscute şi consacrate în domeniul ştiinţific agronomic pe plan naţional şi internaţional.

Licență​

*IF – învățământ cu frecvență | *ID – învățământ la distanță | ***IFR – învățământ cu frecvență redusă
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

LOCURI DISPONIBILE/

REPARTIZARE BUGET – TAXĂ

Agricultură
IF/240

IFR/240

 


IF 145 buget, 105 taxă

IFR 125 locuri (taxă)

Biologie
IF/180

IFR/180

 


IF 38 buget, 62 taxă

IFR 75 locuri (taxă)

Silvicultură
IF/240
 
IF 25 buget, 35 taxă

Master

*IF – învățământ cu frecvență | *ID – învățământ la distanță | ***IFR – învățământ cu frecvență redusă


PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERBUGETTAXĂ
Agricultură durabilăIF/120 credite35 locuri buget,160 locuri taxă Pentru toate programele de studii
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță IF/120 credite25 locuri buget,
Consultanţă agricolăIF/120 credite25 locuri buget,
Managementul şi expertiza fondului funciarIF/120 credite25 locuri buget,
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitarăIF/120 credite35 locuri buget,

Ghiduri