Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Programul de studii universitare de masterat Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară este acreditat și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 2009. Misiunea acestui program de studii este de a forma specialişti cu nivel ştiinţific superior, performanţi şi competitivi, capabili să satisfacă exigenţele profesionale în realizarea unor tehnologii agricole moderne, prin implicarea uneia dintre componentele de bază – protecţia plantelor, să contribuie la obţinerea unor producţii agricole pe principii economice şi ecologice, în conformitate cu normele europene şi încadrate în standardele internaţionale de calitate. Competenţele specifice dobândite permit absolvenţilor acestui program de studii universitare de masterat să răspundă cerinţelor necesare ocupării unui loc de muncă în domeniul cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, a învăţământului agricol, în cadrul tuturor companiilor naţionale şi multinaţionale ce au ca obiect de activitate domeniul agronomiei sau adiacent acestuia, să-şi dezvolte propria afacere la nivelul normelor comunitare în vigoare.

Descoperă planurile de învățământ

DisciplinăObiective
Biodiversitatea agroecosistemelor 
Aparatură şi tehnici specifice laboratoarelor de protecţia plantelor 
Patogenii agroecosistemelor 
Dăunătorii agroecosistemelor 
Epidemiologia patogenilor  agroecosistemelor 
Epidemiologia dăunătorilor agroecosistemelor 
Ecologia patogenilor agroecosistemelor 
Ecologia dăunătorilor agroecosistemelor 
Sisteme de prognoză şi avertizare a bolilor şi carantină fitosanitară 
Sisteme de prognoză şi avertizare a dăunătorilor şi carantină fitosanitară 
DisciplinăObiective
Dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare / Mașini și echipamente utilizate în protecția agroecosistemelor 
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Managementul combaterii integrate a patogenilor agroecosistemelor 
Managementul combaterii integrate a dăunătorilor agroecosistemelor 
Managementul combaterii integrate a buruienilor agroecosistemelor 
Protecția sistemele agricole ecologice 
Fitofarmacie, ecotoxicologie  şi raţionalizarea tratamentelor 
Legislaţie în protecţia agroecosistemelor 
Rezistenţa plantelor la factorii de stres 
Controlul  bolilor şi expertizare fitosanitară 
Controlul  dăunătorilor şi expertizare fitosanitară 
Etică și integritate academică 
Practică de specialitate şi activitate de cercetare științifică * 
Susținere lucrare de disertație (examen de disertație) **