Mobilități și Burse

ERASMUS+ schimbă vieți, deschide drumuri, formează caractere, creează amintiri ce durează o viață, iar USAMV te susține pentru ca tu să îți atingi potențialul maxim.

Mobilități Erasmus+ 2022​

ERASMUS+ este programul UE care te sprijină să urmezi o formare în mediul internațional, să fii recunoscut ca specialist la nivel european în domeniul tău.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021-2027; acesta oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate, fie ca persoane sau ca instituții/organizații.

Programul este un instrument-cheie care sprijină îndeplinirea obiectiveleor stabilite la nivel european prin Spațiul european al educației, Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), Strategia UE pentru tineret, Agenda pentru competențe în Europa și Planul de lucru al Uniunii Europene pentru sport.

Obiectivul general al programului Erasmus+ este de a sprijini dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport.

Tipuri de proiecte: Erasmus+ finanțează proiecte de mobilitate a persoanelor în scopul învățării și proiecte de cooperare între organizații și instituții. De asemenea, programul oferă sprijin pentru cooperare în domeniul politicilor la nivelul UE.

Prioritățile generale pentru perioada 2021-2027 sunt includerea și diversitatea, transformarea digitală, mediul și combaterea schimbărilor climatice și, în cazul sectorului de tineret, participarea la viața democratică.

Coordonator

Contactează coordonatorul Erasmus al facultății la care ești înmatriculat.

  • Facultatea de Agricultură: Șef lucrări dr. Mirela Dușa
  • mirela.dusa@agro-bucuresti.ro