Despre noi

”Transformăm lumea într-un loc mai bun, mai sănătos!”

“Nimic nu este mai bun, mai util, mai dulce, nimic nu face pe om mai liber şi mai demn decât agricultura.”

Cicero

Prezentare

170

Ani de Istorie
și Educație

Facultatea de Agricultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1852 şi are o bogată experienţă didactică şi de cercetare pe plan naţional şi internaţional, fiind cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior agronomic din România.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură şi biologie. De asemenea, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii.

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură din Bucureşti dobândesc calificări pentru a răspunde ceriţelor pieţei forţei de muncă din sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural.

Istoric

1852 – Facultatea de Agricultură a fost înfiinţată în anul 1852, când Domnitorul Barbu Ştirbei a semnat actul de organizare a “Şcolii Naţionale de Agricultură de la Pantelimon” (cunoscută şi sub denumirea de “Institutul Naţional de Agricultură de la Pantelimon).

1867 – În anul 1867, primeşte denumirea de “Şcoala Centrală de Agricultură şi Silvicultură”.

1869 – Sediul a fost mutat la Herăstrău.

1893 – A fost redenumită “Şcoala Centrală de Agricultură de la Herăstrău”.

1915 – Capătă denumirea de “Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău”.

1929 – Primeşte denumirea de “Academia de Înalte Studii Agronomice Bucureşti”.

1938 – Primeşte denumirea de Facultatea de Agricultură (cunoscută şi sub denumirea de “Facultatea de Agronomie”), fiind inclusă în Şcoala Politehnică Bucuresti.

1948 – Facultatea de Agricultură din Bucureşti este inclusă în “Institutul Agronomic Bucureşti”.

1952 – Devine “Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu Bucureşti”.

1992 – Îşi schimbă denumirea în “Universitatea de Ştiinţe Agronomice Bucureşti”.

1995 – Devine actuala “Universitate de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti”.

Istoricul in imagini

Organigrama facultății poate fi vizualizată mai jos.

Membrii comisiei

Președinte:

Prof.univ.dr. Ionela Dobrin

 • Membri: Prof.univ.dr.Ioan Marin Doru
 • Conf.univ. dr. Roxana Madjar
 • Conf.univ.dr. Hellene Casian
 • Student Horia Lungu

Atribuțiile membrilor:

 • Monitorizarea, controlul şi verificarea continuă a fişelor disciplinelor și adaptarea acestora la cerințele de pe piața muncii.
 • Continuarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ preuniversitar pentru promovarea programelor de licență în cadrul acestora; întâlniri cu elevii din liceu pentru promovarea programelor de licență din cadrul facultății de Agricultură.
 • Acțiuni de promovare a programelor de masterat din cadrul facultății la alte universități cu studii similare.
 • Participarea cadrelor didactice la conferinţe/congrese naţionale şi internaţionale;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio economic și cu societățile agricole pentru creșterea gradului de angajare a tinerilor absolvenți.
 • Atragerea studenților în activitățile de cercetare științifică și participarea acestora la sesiunile de comunicări științifice studențești.
 • Atragerea și monitorizarea masteranzilor în activitatea de cercetare științifică; implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare desfăşurate în programe de cooperare europene sau inter-universitare.
 • Realizarea unor schimburi de experiență în domeniul asigurării și îmbunătățirii calității.

Evaluare instituțională 2021