Biologie

Programul de studii universitare de licență Biologie este acreditat atât pentru forma de învățământ cu frecvență (IF) cât și pentru forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), și funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură din anul 2000 pentru forma IF și din anul 2001 pentru forma IFR. Misiunea acestui program de studii este de a pregăti specialişti în domeniul biologiei, precum şi în domeniile conexe acestuia, în principal pentru sectoarele de servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, administraţie ș.a. De asemenea, acest program de studii are ca obiective generale pregătirea de specialişti care să activeze în laboratoarele de profil şi sectoarele de cercetare ale biologiei teoretice şi aplicative, în educație, administrație, consultanță, expertiză și control, în concordanță cu cerințete pieții muncii și cadrul național al calificărilor.

Descoperă planurile de învățământ (IF)

DisciplinăObiective
Chimie generală 
Matematică cu aplicații în biologie 
Citologie animală 
Anatomia și igiena omului 
Biologia nevertebratelor 
Histologie şi embriologie animala 
 Morfologia şi anatomia plantelor 
 Sistematica nevertebratelor 
Biologia vertebratelor 
Biofizică 
Practica specialitate  – o săptămână (30 ore) 
  
  
  
Microbiologie / Zoologie 
 Pedologie / Geologie și paleontologie 
Limba engleză/ Limba franceză 
Limba engleză/ Limba franceză 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport  
Educaţie fizică şi sport  
 Operare pe calculator 
Activități de voluntariat 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Biochimie 
  Botanică sistematică 
 Anatomie comparată 
 Sistematica vertebratelor 
Ecologie generală 
Genetică generală I 
 Genetică generală II 
Biologie celulară 
Fiziologie vegetală 
Fiziologie animală 
 Ocrotirea naturii  
Evoluţionism 
Practică  specialitate  (Botanică+ Zoologie – 2 săptămâni -30 ore/s.)  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL

Biologia solului/ Tehnică  experimentală

 
 Limbă engleză / Limbă franceză 
Limbă engleză / Limbă franceză 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport  
Educaţie fizică şi sport  
  Activități de voluntariat 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Microbiologie 
Parazitologie 
 Imunologie 
Entomologie 
Fitocenologie 
Fitopatologie 
Plante medicinale și aromatice 
Practică pentru lucrarea de licență – 2 săptămâni 
Elaborarea lucrării de licenţă 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Biologia dezvoltarii / Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor 
Genetica plantelor / Inginerie genetică 
Procesarea cerealelorși a plantelor tehnice / Sisteme de agricultură 
 Etologie / Ornitologie 
Hidrobiologie / Algologie 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Biochimie clinică 
Bioetică 
Colectarea și conservarea materialului didactic 

Descoperă planurile de învățământ (IFR)

DisciplinăObiective
Chimie generală 
Matematică cu aplicații în biologie 
Citologie animală 
Anatomia și igiena omului 
Biologia nevertebratelor 
Histologie şi embriologie animala 
 Morfologia şi anatomia plantelor 
 Sistematica nevertebratelor 
Biologia vertebratelor 
Biofizică 
Practica specialitate  – o săptămână (30 ore) 
  
  
  
Microbiologie / Zoologie 
 Pedologie / Geologie și paleontologie 
Limba engleză/ Limba franceză 
Limba engleză/ Limba franceză 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport  
Educaţie fizică şi sport  
 Operare pe calculator 
Activități de voluntariat 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Biochimie 
  Botanică sistematică 
 Anatomie comparată 
 Sistematica vertebratelor 
Ecologie generală 
Genetică generală I 
 Genetică generală II 
Biologie celulară 
Fiziologie vegetală 
Fiziologie animală 
 Ocrotirea naturii  
Evoluţionism 
Practică  specialitate  (Botanică+ Zoologie – 2 săptămâni -30 ore/s.)  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL

Biologia solului/ Tehnică  experimentală

 
 Limbă engleză / Limbă franceză 
Limbă engleză / Limbă franceză 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Educaţie fizică şi sport  
Educaţie fizică şi sport  
  Activități de voluntariat 
  
  
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Microbiologie 
Parazitologie 
 Imunologie 
Entomologie 
Fitocenologie 
Fitopatologie 
Plante medicinale și aromatice 
Practică pentru lucrarea de licență – 2 săptămâni 
Elaborarea lucrării de licenţă 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Biologia dezvoltarii / Fiziologia nutriției și dezvoltării plantelor 
Genetica plantelor / Inginerie genetică 
Procesarea cerealelorși a plantelor tehnice / Sisteme de agricultură 
 Etologie / Ornitologie 
Hidrobiologie / Algologie 
DENUMIREOBIECTIV GENERAL
Biochimie clinică 
Bioetică 
Colectarea și conservarea materialului didactic