Doctorat

Ciclului III – studii universitare de doctorat, reprezintă o componentă de bază a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică din cadrul Facultăţii de Agricultură. Activităţile specifice de doctorat aferente Facultății de Agricultură sunt organizate în cadrul Școlii doctorale Ingineria și Managementul Resurselor Vegetale și Animale, domeniul Agronomie, sub îndrumarea unor personalităţi recunoscute şi consacrate în domeniul ştiinţific agronomic pe plan naţional şi internaţional.