Admitere

START ADMITERE 

08-26 iulie 2024

Preînscriere admitere online

Licență

Perioada de înscriere

08-26 iulie 2024

Criterii de admitere

 70% media de la Bacalaureat

 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

Master

Perioada de înscriere

03-17 iulie 2024

Criterii de admitere

 10% Probă scrisă (eseu)/online

 90% Media anilor de studii de licență

Locuri disponibile

Licență​

*IF – învățământ cu frecvență | *ID – învățământ la distanță | ***IFR – învățământ cu frecvență redusă
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

LOCURI DISPONIBILE/

REPARTIZARE BUGET – TAXĂ

Agricultură
IF/240

IFR/240

 

IF 145 buget, 105 taxă

IFR 125 locuri (taxă)

Biologie
IF/180

IFR/180

 

IF 38 buget, 62 taxă

IFR 75 locuri (taxă)

Silvicultură
IF/240
 IF 25 buget, 35 taxă

Master

*IF – învățământ cu frecvență | *ID – învățământ la distanță | ***IFR – învățământ cu frecvență redusă


PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERBUGETTAXĂ
Agricultură durabilăIF/120 credite35 locuri buget,160 locuri taxă Pentru toate programele de studii
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță IF/120 credite25 locuri buget,
Consultanţă agricolăIF/120 credite25 locuri buget,
Managementul şi expertiza fondului funciarIF/120 credite25 locuri buget,
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitarăIF/120 credite35 locuri buget,

Înscrie-te în 3 pași

Cariera ta în Agricultură începe acum!

Rezultate Admitere Sesiunea I

Licență

Master

Documente necesare

Licență

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025 accesând următorul document:

Înscrierea candidaților – Calendar de admitere.

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii on-line:

 • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii);
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de liceu, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2024;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
 • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi și persoane cu dizabilități).

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de CSUD (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere – online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici.

Master

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul II: studii universitare de masterat pentru anul universitar 2024-2025 accesând următorul document:

Eseul cuprinde o temă dezvoltată pe 1-3 pagini din conținutul tematicii de admitere la masterat.

Surse bibliografice

Înscrierea candidaților –  Calendarului de admitere.

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii online:

 • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe domenii);
 • diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2023-2024, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
 • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
 • buletinul sau cartea de identitate;
 • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, rromi și persoane cu dizabilități).

Facultatea de Agricultură din Bucureşti pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură şi biologie. De asemenea, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii.

Unde te poți angaja?

 • Poți alege să lucrezi în administrația și managementul integrat al producției agricole, forestiere și al spațiului rural
 • Poți lucra în companii naționale și multinaționale din domeniul agricol și agroalimentar
 • Poți avea afacerea ta în agricultură
 • Poți lucra în domeniul conservării și protecției solului
 • Poți lucra în domeniul protecției plantelor
 • Poți lucra în firme de consultanță, dezvoltare și comercializare de îngrășăminte, erbicide, insecticide, fungicide, adjuvanți și stimulatori de creștere
 • Poți lucra în camere agricole, în direcții și exploatații silvice.

ȚI-AR PLĂCEA

Să asiguri comunității tale o hrană sănătoasă?

Să fii în mijlocul naturii?

Să știi cum poți proteja plantele de boli?

Să știi care e legătura între sol, nutriția plantelor și formarea recoltei?
Să știi ce poți cultiva și cum o poți face, indiferent de sol sau climă?

Master

Înscriere

01

Creează cont

Poți crea un cont nou accesând butonul de mai jos

02

Completează dosarul

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat prin încărcarea documentelor în platforma dedicată admiterii.

04

Analiză dosare

Dosarele de candidatură incomplete nu vor fi validate pentru înscriere.

05

Plată Taxe

Taxele de studii (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă) pot fi vizualizate aici

Vezi turul facultății făcut de Flavius!

Înscrie-te la Facultatea de Agricultură pentru studii de viitor și te vei pregăti în cel mai frumos campus din București!

Comunitatea Alumni USAMV București